FAQ

Hoe veilig is investeren via Agrifunding?+

Agrifunding is een partner van Crowdpartners dat onder toezicht staat van de AFM. Zij controleren ons en zien erop toe dat Crowdpartners geen misbruik kan maken van uw geld.

Het geld wat u wilt investeren in een project komt te staan op een derdengeldenrekening. Deze rekening behoort toe aan de Stichting Crowdpartners Trust welke los staat van het bedrijf Crowdpartners. Twee van de drie bestuurders van deze Stichting behoren niet tot de directie van Crowdpartners. Op deze wijze zijn de geldstromen van de investeerders naar de projecten en de aflossingen en rentebetalingen van de projecten aan de investeerders geheel gescheiden van het bedrijf Crowdpartners.

Crowdpartners kan dus nooit gebruik maken van het geld dat u wilt investeren in projecten om andere betalingen te doen. Uw investeringen komen daadwerkelijk terecht bij de projecten van uw keuze.

Is er een limietbedrag per project voor een investeerder?+

De minimale investering in een project is €250,00 en mag maximaal 49% van het doelbedrag zijn.

Wat zijn de kosten voor het openen van een rekening?+

Onderstaand vindt u de tarieven voor de Crowdpartners rekening:

De rekening geeft zonder kosten toegang tot alle op de website getoonde projecten, de mogelijkheid tot inschrijven voor een investering, real-time overzicht van uw rekening en investeringen en een jaarlijks fiscaal overzicht voor uw administratie.

Beheerkosten van de rekening:

Totaal geïnvesteerd bedrag ≤ €50.000,00
 1,0% p.a. over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag (1,0% / 12 per maand).
                                                           

Totaal geïnvesteerd bedrag > €50.000,00
0,9% over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag(1,0% / 12 per maand).
            

De rekeningkosten worden maandelijks geïncasseerd en berekend op basis van 1,0% / 12 over het totaal daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand. De som van rente en aflossingen minus de rekeningkosten wordt automatisch naar uw tegenrekening overgeboekt. U vindt alle mutaties terug in uw Transactieoverzicht.

Minimum tarief, voor nu: € 0,00.

Rente over het saldo op de rekening: 0,0%
 

Bij- of afschrijvingen:                        gratis

Fiscaal jaaroverzicht:                         gratis

Wanneer moet het geïnvesteerde bedrag terugbetaald zijn?+

Elke lening, welke via Agrifunding i.s.m. Crowdpartners wordt aangeboden, kent een looptijd en een rentepercentage. Uiterlijk aan het eind van de looptijd moet de gehele lening worden terugbetaald, maar de wijze van aflossen kan verschillen. Meestal wordt er wel gedurende de looptijd al periodiek afgelost. Gaat het om een annuïteitenlening, dan wordt er elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing aan de investeerders betaald. Elke maand wordt er dus een deel afgelost. Betreft het een lineaire lening dan wordt er naast de maandelijkse rentebetaling ook periodiek een vast percentage van de hoofdsom afgelost.

Wanneer krijg ik mijn rente en aflossing?+

U krijgt bericht wanneer een lening is verstrekt. In de regel vindt de betaling van de eerste termijn in de daarop volgende maand plaats. Wij streven ernaar alle termijnen van uw projecten elke 26e van de maand op uw Crowdpartners rekening bij te schrijven, of de eerste volgende werkdag in het geval de 26e in het weekend of op een feestdag valt. Tevens worden op die dag de maandelijkse rekening- en beheerkosten ingehouden. Deze worden bepaald op het door u in totaal daadwerkelijke geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand. Vervolgens wordt het totaal van uw netto ontvangen maandelijkse termijnen van al uw projecten automatisch naar uw vaste tegenrekening overgemaakt. Als u ingelogd bent, kunt u in de “Mijn Crowdpartners” omgeving een overzicht van alle mutaties van de termijnen gesplitst in aflossings- en rentebedragen per project en de ingehouden kosten terugvinden in uw rekeningoverzicht.

Wat gebeurt er met het geld na het investeren?+

Als investeerder kiest u de propositie waarin u wilt investeren. U geeft aan hoeveel u wilt investeren en treedt toe tot de leningsovereenkomst. Van uw totaalsaldo op uw account wordt nu dat deel geoormerkt als een toezegging voor deze propositie. Het saldo blijft wel op uw rekening staan, maar het staat onder het kopje reservering. Wordt de aanvraag voor de lening volgeschreven dan pas wordt de lening overgemaakt naar de aanvrager en vermindert het saldo op uw rekening met het toegezegde bedrag.  Daarna ontvangt u maandelijks rente en/of aflossing.

Hoe open ik een Crowdpartners rekening?+

Het openen van een rekening bij Crowdpartners is eenvoudig en kunt u in vier stappen online doen. Klik op de ‘rekening-openen’ button.

(1)   Maak uw keuze voor het type rekening dat u wilt openen, bijvoorbeeld particulier of zakelijk.

(2)   Vul uw gegevens on-line in. Voor het openen van een rekening heeft u onder andere het volgende nodig: uw burgerservicenummer, een kopie legitimatiebewijs van de rekeninghouder(s) en in geval van een zakelijke rekening ook het KvK-nummer en een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze kunt u direct uploaden of later gescand per email of per post versturen. 

(3)   Doe de investeerderstoets. In lijn met de voorschriften van de AFM wordt een investeerderstoets afgenomen om u bewust te maken van de risico’s van investeren in crowdfunding. U krijgt de uitslag direct te zien.

(4)   Accepteer online de Algemene Voorwaarden van Crowdpartners en onderteken de Gebruikersovereenkomst. Zowel de Algemene Voorwaarden als de Gebruikersovereenkomst kunt u vooraf online inzien en eventueel printen.

Na afloop krijgt u een welkomst-mail en kunt direct gebruik maken van uw rekening om te investeren. Na controle van uw documenten wordt de rekening definitief.

Hoe goed zijn mijn gegevens/rekeningen beveiligd?+

Uw gegevens en rekeningen zijn zeer goed beveiligd. Crowdpartners maakt gebruik van een IT-platform dat onder meer bij banken wordt gebruikt voor het online beschikbaar stellen van hun rekeningen. Beveiliging van uw gegevens is een belangrijke voorwaarde voor de keuze van dit platform.

Hoe boek ik geld over naar mijn Crowdpartners rekening?+

Dit doet u door een overschrijving te doen met onderstaande gegevens:

Ten gunste van : NL34 ABNA 0437 8482 48

Ten name van : Stichting Crowdpartners Trust

Omschrijving  : vermeld uw Crowdpartners rekeningnummer 

 

Nadat het geld op uw rekening is bijgeschreven kunt u op elk door u gewenst moment besluiten uw tegoed te investeren in één of meerdere projecten op onze website.

U kunt ook direct of bij een te laag saldo investeren via iDEAl.

Zijn mijn gegevens als investeerder openbaar?+

Nee, wij vinden uw privacy erg belangrijk. Uw rekening is alleen toegankelijk voor uzelf. De leningnemer krijgt uw gegevens niet.

Wat kan ik als investeerder doen om projecten waar ik in heb geïnvesteerd succesvol te maken?+

U investeert in een bedrijf omdat u vertrouwen heeft dat uw keuze succesvol is en blijft. Voor het bedrijf is het promotie indien u laat weten aan derden in welk bedrijf u investeert en op welke wijze u dat gedaan heeft. Op die manier wordt het direct investeren in bedrijven en vastgoed nog succesvoller en kunnen wij samen meer bedrijven en vastgoed financieren.

Kan ik via iDeal investeren?+

Ja, u kunt via iDeal investeren, bijvoorbeeld als u geen of onvoldoende saldo op uw Crowdpartners rekening heeft. 

Crowdpartners werkt samen met Mollie Payments B.V. en haar derdengelden Stichting Mollie Payments. Bij de iDeal overboeking ziet u daarom aangegeven dat de ontvanger “Stichting Mollie Payments inzake Stichting Crowdpartners Trust” is. Mollie Payments staat onder permanent toezicht van DNB.  

Na de iDeal overboeking bevestigt u zoals gebruikelijk de investering. 

De investering wordt dan direct verwerkt en is meteen zichtbaar in uw Mijn Crowdpartners omgeving en wordt de volgende werkdag ook in uw Crowdpartners rekening en transactieoverzicht weergegeven.

Er zijn geen kosten aan de investering via iDeal verbonden.